Zawadzkie

Nocą z 2 na 3 maja 1921 roku Zawadzkie zostało opanowane przez oddziały należące do baonu Karola Brandysa z Podgrupy ,,Harden”. 4 maja 1921 roku rozbrojono w miejscowości oddział włoski, który miał zająć Zawadzkie. Do końca powstania teren znajdował się w rękach powstańczych, stając się zapleczem technicznym i aprowizacyjnym dla Powstańców Śląskich. W miejscowych warsztatach mechanicznych huty ,,Zawadzkiwerke” remontowano broń ręczną i artyleryjską, zbudowano także 3 powstańcze pociągi pancerne o nazwach ,,Zygmunt Powstaniec”, ,,Nowak” oraz ,,Tadek Ślązak”. Pracami kierowali oficerowie przysłani przez Naczelną Komendę Wojsk Powstańczych (porucznicy Horst, Warzecha oraz Broj). Za sprawy techniczne odpowiadał majster huty w Zawadzkiem Teodor Wójcik. Od 27 czerwca do 5 lipca 1921 roku miejscowość była jednym z punktów demoblizujących oddziały powstańcze.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: