Fosowskie

Fosowskie zostało zajęte w pierwszych dniach III Powstania Śląskiego przez oddziały powstańcze Podgrupy ,,Harden”. Był to ośrodek formowania się oddziałów Grupy ,,Północ”. Na terenie miejscowości ulkował się sztab 1 baonu oraz szpital polowy. 21 maja 1921 roku Fosowskie było kluczowym punktem obrony powstańczej na froncie północnym. Powstańcy Śląscy z 3 kompanii 1 baonu pod dowództwem Teodora Mańczyka zmagali się z oddziałami SSOS ,,Turau” pod dowództwem pułkownika Schustera. Jednak ponawiane niemieckie ataki nie dawały rezultatu, nie zdobyto także dworca kolejowego w Fosowskich. Do zakończenia III Powstania Śląskiego miejscowośc znajdowała się w rekach powstańczych.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: