Łagiewniki Małe

Zadanie zdobycia Łagiewnik Małych powierzono lokalnej komórce POWGŚl. Jednak siły powstańcze były zbyt słabe aby pokonać dobrze uzbrojony oddział niemieckiej bojówki SSOS. 3 maja 1921 roku nadeszło wsparcie w postaci baonu lublinieckiego pod dówdztwem Paw

Zobacz inne miejscowości tego powstania: