Sławęcice

Przez Sławęcice przebiegała ważna linia kolejowa, patrolowana od 3 maja 1921 roku przez jeden z powstańczych pociągów pancernych. 4 maja 1921 roku powstańczy baon szturmowy z Tarnowskich Gór oraz część oddziałów z Podgrupy ,,Harden” opanowało miasto. Powołano Koemndę Placu, obsadzono także dworzec kolejowy. Miejscowy pałac był wykorzystany czasowo jako siedziba dówdztwa I Dywziji Wojsk Powstańczych. 4 czerwca 1921 roku Sławęcice zostały zdobyte przez oddziały niemieckie pod dwództwem płukownika von Magnisa z grupy taktycznej ,,Süd”. Wycofujący się powstańcy wysadzili trzy mosty na rzekach Kłodnica oraz Młynówka. Natępnie siły powstańcze przegrupowały sie i podjęły próbę odbicia Sławęcic przy wsparciu pociągu pancernego ,,Ludyga”, co zakończyło się porażką. Po walkach w odwecie za duże straty w ludziach, oddział niemieckiego SSOS rozstrzelał 11 wziętych do niewoli powstańców.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: