Brzeziec

Miejscowość została zajęta przez oddziały powstańcze w pierwszych dniach walk. 7 maja 1921 roku Powstańcy Śląscy musieli wycofać się z tego terenu wobec przewagi ogniowej niemieckich jednostek SSOS. Ponownie Brzeziec znalazł się w rękach powtańczych 9 maja 1921 roku. W okresie walk o Górę św. Anny miejscowść znalazła się na linii frontu. 5 czerwca 1921 roku oddziały SSOS usiłowały zdobyć pozycje powstańcze zakończone niepowodzeniem. Od 8 czerwca 1921 roku Brzeziec znalazł się w alianckiej strefie neutralnej.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: