Lubliniec

Lubliniec został otoczony przez siły powstańcze 3 maja 1921 roku. Niemcy wycofali się z miasta 8 maja 1921 roku, tego samego dnia ten teren zajęły oddziały powstańcze. Powołano Komendę Placu, Straż Obywatelską oraz mianowano tymczasowe władze miejskie. Od

Zobacz inne miejscowości tego powstania: