Stare Koźle

6 maja 1921 roku oddziały powstańcze z pułku zabrskiego Pawła Cymsa znalazły się na przedpolu Koźla. Wyczerpane forsownym marszem nie były w stanie zaatakować niemieckich pozycji. 7 maja 1921 roku powstańcy ruszyli do ataku, który się załamał pod ogniem niemieckiej broni maszynowej. Po zaciętych walkach i otrzymaniu wsparcia z odwodów Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych miejscowść została zdobyta. 5 czerwca 1921 roku Niemcy odbili z rąk powstańców Stare Koźle. Do 8 maja 1921 roku teren przechodził z rąk do rąk. Działania bojowe zakończyły się po wkroczeniu do Starego Koźla oddziałów alianckich.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: