Kędzierzyn

Kędzierzyn był strategicznym miastem dla Powtańców Śląskich. To tutaj znajdował się najwększy dworzec towarowo-osobowy w regionie oraz liczne małe zakłady przemysłowe. 8 maja 1921 roku Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych zadecydowała aby wesprzeć atakujące pułki Pawała Cymsa i Walentego Fojkisa pociągami pancernymi ,,Pieron” i ,,Wilk” oraz baterią dział polowych. 9 maja 1921 roku powstańcy otoczyli miasto pierścieniem swych oddziałów. Udało się także zdobyć dworzec kolejowy broniony przez oddziały włoskie. Po ciężkich walkach ulicznych, w których poległo 39 powstańców, miasto zostało zdobyte 9 maja 1921 roku w godzinach wieczornych. Powstańcy Śląscy zdobyli duże ilości broni, amunicji oraz wojskowego taboru kolejowego. 4 czerwca 1921 roku oddziały niemieckie pod dowództwem pułkownika von Magnisa przypuściły szturm na miasto. Powstańcy Śląscy przy wsparciu pociągów pancernych ,,Lubliniec” oraz ,,Ludyga” toczyli ciężkie boje o utrzymanie miasta. Aby utrudnić Niemcom ruchy oddziałów, powstańcy wysadzili most nad Kłodnicą. 5 maja 1921 roku miasto ostatecznie zostało zdobyte przez oddziały Niemieckie. 12 czerwca 1921 roku zgodnie z umową zawartą z wojskami alianckimi oddziały powstańcze zaprzestały prób odbcia Kędzierzyna.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: