Łowoszów

5 maja 1921 roku Łowoszów został zdobyty przez powstańców z baonu oleskiego. 20 maja 1921 roku wieś znalazła się na drodze niemieckiej ofensywy skierowanej na Olesno. Niemieckie baon ,,Guttentag” wyparł z miejscowości powstańćze oddziały z Podgrupy ,,Butrym”. Powstańcom do zakończenia walk nie udało się zdobyć Łowoszowa.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: