Wojciechów

Wieś została zajęta przez oddziały powstańcze 5 maja 1921 roku. 22 maja 1921 roku o miejscowość toczyły się walki z niemieckim baonem ,,Rosenberg” nacierającym w kierunku Olesna. Ostatecznie Niemcy zdobyli wieś. Po otrzymaniu posiłków Powstańcy Śląscy pod dowództwem Feliksa Ankersteina ponownie zdobyli Wojciechów, pod wieczór odparto kolejny niemiecki atak. Do zakończenia walk wieś znajdowała się pod kontrolą powstańców.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: