Pludry

Pludry były miejscem stacjonowania małego oddziału niemieckiej bojówki SSOS. Gdy wybuchło III Powstanie Śląskie bojówkarze wycofali się z miejscowości. 3 maja 1921 roku Pludry zajął powstańczy baon lubliniecki. Miejscowość była pod kontrolą Powstańców Ślą

Zobacz inne miejscowości tego powstania: