Kolonowskie

Miejscowość została zajęta bez walk przez oddziały powstańcze z Podgrupy ,,Harden” nocą z 2 na 3 maja 1921 roku. Do zakończenia walk Kolonowskie było w rękach powstańczych, znajdował się tam m.in. sztab Podgrupy ,,Linke”. Niemieckie oddziały bojówek SSOS parokrotnie usiłowały zdobyć miejscowość w maju 1921 roku. Jednak slina obrona powstańców zmusiła jednostki niemieckie do zaprzestania prób zdobycia tego terenu.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: