Przystań Kozielska

Przystań Kozielska była bardzo dużym portem przeładunkowym na Odrze. Teren posiadał rozbudowaną infrastrukturę portową w postaci magazynów, dużej stacji kolejowej i urządzeń przeładunkowych. 9 maja 1921 roku Powstańcy Śląscy po zdobyciu Kędzięrzyna rozpoczęli marsz w kierunku Przystani Kozielskiej, obsadzonej przez mały oddział niemiecki. 10 maja 1921 roku baon powstańczy pod dowództwem Jana Lortza przy wsparciu baterii artylerii polowej ,,Ordon” kapitana Orlińskiego zdobył przystań po kliku godzinach walki. Na terenie portu powstańcy zdobyli broń, amunicję, żywność, wojskowy tabor kolejowy oraz kilka rzecznych barek. 4 czerwca 1921 roku oddziały niemieckie pułkownika von Magnisa zajęły port po kilku godzinach ciężkiej walki.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: