Strzelce Opolskie

3 maja 1921 roku oddziały powstańcze z Podgrupy ,,Harden”usiłowały zająć Strzelce. Udało się opanować dworzec kolejowy lecz samo miasto było pod kontrtolą oddziałów niemieckiej bojówki SSOS oraz oddziałów włoskich. 5 maja 1921 roku Włosi aresztowali kapitana Krzysztofa Konwerskiego ps. ,,Harden” podczas negocjacji w sprawie zajęcia miasta. 6 maja 1921 roku nowym dowódcą powstańców został kapitan Teodor Kulik ps. ,,Bogdan”. Od tej pory jego jednostka nazywać się będzie Podgrupa ,,Bogdan”. 7 maja 1921 roku alainci zezwolili Powstańcom Śląskim na zajęcie Strzelec. W mieście urządzono sztab Podgrupy ,,Bogdan”. 31 maja 1921 roku miastu zagroziła niemiecka ofensywa przełamująca front powstańczy, udało się ją jednak zatrzymać. Po paru dniach do Strzelec wkroczyły oddziały francuskie tworzące strefę buforową między walczącymi stronami. 7 czerwca 1921 roku Francuzów zastąpili Brytyjczycy. Od 28 czerwca 1921 roku w mieście miał swą siedzibę komitet nadzorujący ewakuację jednostek niemieckich z terenu przyfrontowego.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: