Gliwice

3 maja 1921 roku na wieść o wybuchu III Powstania Śląskiego stacjonujący w Gliwicach polski oddział policji APO zabarykadował się w koszarach. Umożliwiło to skuteczną obronę przed dobrze uzbrojonymi oddziałami niemieckiej policji APO, która bezskutecznie

Zobacz inne miejscowości tego powstania: