Szypowice

7 maja 1921 roku Szypowice zostały zajęte przez kompanię powstańczą z pułku zabrskiego Pawła Cymsa. Dzięki przeprawie przez Odrę udało się wyprzeć gwałtownym atakiem bojówki niemieckie z miejscowości. Przez następne dni był to najbardziej wysunięty powstańczy przyczółek zaodrzański. Jednak na skutek zmiany przebiegu linii frontu Powstańcy Śląscy musieli opuścić Szypowice.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: