Kotlarnia

Niemcy w rejonie Kotlarni przygotowali umocnione pozycje aby odeprzeć nacierające oddziały powstańcze pułku zabrskiego. 6 maja 1921 roku po krótkich, ale bardzo zaciętych walkach oddziałom niemieckim groziło okrążenie w związku z czym musieli się wycofać. Powstańcy Śląscy zajęli dawne pozycje niemieckie szykując się do walk o Kędzierzyn.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: