Świętochłowice

3 maja 1921 roku miasto zostało zajęte przez część oddziałów powstańczych z królewsko-huckiego pułku piechoty, którym dowodził Karol Gajdzik. Po wprowadzeniu porządku na terenie miejscowści przez Żandarmerię Powstańczą rozpoczęto mobilizację oddziałów, które miały ruszyć w kierunku Odry.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: