Olesno

Olesno zostało zajęte przez Powstańców Śląskich 5 maja 1921 roku. Od 8 do 12 maja 1921 roku miejscowość stała się celem frontalnych ataków oddziałów niemieckicch na tym odcinku frontu. 22 maja 1921 roku miasto zostało zdobyte przez oddziały niemieckie z baonu ,,Rosenberg”. Wycofujące się oddziały powstańcze pod dowództwem porucznika Kaliny wysadziły w powietrze dworzec kolejowy. Powstańcy otrzymali wsparcie i ruszyli do kontrataku wypierając Niemców z Dobrodzienia. Powstańcy na swych pozycjach przy wsparciu plutonu artylerii pod dowództwem porucznika Westfalewicza odpierali niemieckie ataki do 30 maja 1921 roku. 7 czerwca 1921 roku do Dobrodzienia wkroczyły oddziały brytyjskie, a powtańcy musieli opuścić miasto. Po zakończeniu III Powstania Śląskiego w mieście znajdował się komitet nadzorujący wycofywanie się niemieckich jednostek SSOS z terenu przyfrontowego.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: