Rudziniec

W Rudzińcu znajdował się ważny węzeł kolejowy trasy Kędzierzyn-Gliwice. Zdobyty w pierwszych dniach powstania stał się miejscem postoju powstańczych pociągów pancernych operujących na linii kolejowej. Od 2 do 5 maja 1921 roku w miejscowości znajdował się sztab I Dywizji Wojsk Powstańczych. Na przełomie maja i czerwca 1921 roku w Rudzińcu koncetrowały się posiłki powstańcze szykowane do zluzowania oddziałów liniowych. 6 czerwca 1921 roku do Rudzińca wkroczyły oddziały alianckie tworzące strefę neutralną.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: