Warmątowice

Warmątowice zostały zajęte przez powstańcze oddziały Podgrupy ,,Harden” 3 maja 1921 roku. 4 maja 1921 roku powstańcy zmusili ogniem z broni ręcznej odwrót oddziału włoskiego, który otrzymał zadanie odbicia miejscowości z rąk powstańczych. 7 maja 1921 roku baon tarnogórski pod dowództwem Romana Koźlika rozpoczął z Warmątowic natarcie na Gogolin. Od 16 do 27 czerwca 1921 roku miejscowość znalazła się w alianckim pasie neutralnym.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: