Toszek

Miasto posiadało silny garnizon niemieckiej policji wraz z zapleczem sprzętowym. 3 maja 1921 roku siłami dwóch baonów powstańczych udało się zdobyć Toszek, przejęto także sporą ilość amunicji, granatów ręcznych oraz bardzo pożądane karabiny maszynowe. Powstańcy powołali w mieście Komendę Placu i szpital polowy. 5 maja 1921 roku na żądanie władz alianckich Powstańcy Śląscy opuścili Toszek. Od tej pory miasto obsadził oddział francuski przysłany z Lublińca. Jednak dobre stosunki z garnizonem francuskim pozwoliły na swobodne przemieszczanie się jednostek powstańczych przez miasto w drodze nad Odrę. Toszek do końca powstania nie był cernowany (blokowany).

Zobacz inne miejscowości tego powstania: