Pyskowice

Pyskowice posiadały ważny węzeł kolejowy na trasie gliwickiej. Aby opanować ważaną dla powstańców infrastrukturę kolejową zadecydowano aby zaatakować w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Atak przeprowadzono siłami pyskowickich powstańców wchodzących w skład 4 baonu pułku gliwickiego pod dowództwem Stanisława Mastalerza. Akcja odniosła sukces. W Pyskowicach ustanowiono Komendę Placu i Straż Obywatelską.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: