Gajowice

Gajowice były jedną z miejscowości wokół Gliwic które służyły Powstańcom Śląskim jako zaplecze aprowizacyjne i sprzętowe. 3 maja 1921 roku wieś zajęły oddziały powstańcze bez jednego wystrzału. Gdy rozpoczęto cernowanie (blokowanie) Gliwic, Gajowice stały się miejscem krótkich postojów oddziałów powstańczych patrolujących tereny wokół blokowanego miasta.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: