Sośnicowice

Miejscowość przed wybuchem III Powstania Śląskiego była silnie obsadzona przez bojówki SSOS, liczące około 200 osób. Dodatkowo na terenie Sośnicowic znajdowały się niemieckie magazyny broni i amunicji. Od 3 do 4 maja 1921 roku wokół miejscowości toczyły się walki z oddziałami powstańczymi dowodzonymi przez Jana Woźniczaka. Przełom nastąpił pod koniec 4 maja 1921 roku, gdy wobec zagrożenia walki w okrążeniu, niemieckie bojówki opuściły teren Sośnicowic. Do końca maja 1921 roku miejscowość była kontrolowana przez Powstańców Śląskich. Stanowiła także miejsce koncentracji dla grupy taktycznej Pawła Cymsa. W czerwcu 1921 roku na mocy porozumień z aliantami teren Śośnicowic przeszedł pod kontrolę wojsk alianckich.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: