Ruda Śląska-Wirek

Wirek został zdobyty 3 maja 1921 roku przez baon powstańców pod dowództwem Franciszka Sitka. Walki były ciężkie, toczyły się wokół zabudowań huty ,,Antonina”. Kilku powstańców zostało rannych. W miejscowym hotelu ,,Witolla” bronił się oddział niemieckich policjantów. Niemcy skapitulowali 4 maja 1921, gdy powstańców wsparł pluton wojsk francuskich. Do końca powstania Wirek pozostał w rękach powstańczych.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: