Piekary Śląskie-Szarlej

Szarlej został zdobyty przez siły powstańcze 3 maja 1921 roku. Nacierający powstańcy po krótkiej, ale silnej wymianie ognia rozbroili niemieckich policjantów. Zdobyto posterunek oraz magazyn broni.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: