Królewska Huta (Chorzów)

Nocą 3 maja 1921 roku wydzielone oddziały z pułku królewsko-huckiego Karola Gajdzika uderzyły na koszary i posterunki policji APO. Niemieccy funkcjonariusze zostali rozbrojeni i pojmani do niewoli. Na polecenie władz alianckich oddziały powstańcze opuściły Królewską Hutę i objęły miasto blokadą (cernowaniem).

Zobacz inne miejscowości tego powstania: