Gliwice- Ligota Zabrska

Dowództwo POWGŚl do opanowania miejscowości wyznaczył specjalny baon szturmowy pod dowództwem Feliksa Konopki. 3 maja 1921 roku oddział uderzył na miejscowość. Walki były ciężkie ze względu na silny oddział niemieckiej bojówki oraz dobrze uzbrojony posterunek policji. Ostatecznie Ligotę Zabrską powstańcy zajęli w godzinach wieczornych 3 maja 1921 roku.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: