Gliwice- Łabędy

Przez Łabędy przebiegała strategiczna linia kolejowa a w samej miejscowości znajdowała się nastawnia kolejowa oraz zabudowania stacji. 4 maja 1921 roku Powstańcy Śląscy pod dowództwem Feliksa Sojki zajęli ten ważny węzeł kolejowy. Walka była ciężka, bowiem oprócz policji niemieckiej w Łabędach znajdowała się silna bojówka KOOS. Powstańcy wzięli do niewoli około 100 bojówkarzy. Łabędy były miejscem koncentracji około 2000 powstańców przed wyruszeniem w kierunku Odry. Do końca powstania Łabędy znajdowały się w rękach Powstańców Śląskich.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: