Bytom- Miechowice

W okresie III Powstania Śląskiego Miechowice, jako miejscowość granicząca z Bytomiem była cernowana (blokowana) przez oddziały powstańcze. Na terenie miejscowości nie doszło do żadnych starć z siłami niemieckimi, stan taki utrzymywał się do zakończenia powstania.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: