Godów

Znajdująca się w miejscowości stacja kolejowa była ważnym przygranicznym węzłem komunikacyjnym. Już w pierwszych godzinach I Powstania Śląskiego oddziały powstańcze zaatakowały broniony przez Niemców dworzec. Po ciężkich walkach powstańcom udało się zdobyć zabudowania stacyjne, wstrzymano także ruch pociągów. W tym czasie Niemcy przegrupowali swe oddziały do kontrataku. Wobec przeważającej siły ognia Grenzschutzu, Powstańcy Śląscy zmuszeni zostali do odwrotu. Pojmanych do niewoli powstańców Niemcy rozstrzelali przy dworcu, co upamiętnia pomnik wzniesiony na ich cześć.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: