Ruda Śląska-Godula

Nocą z 17 na 18 sierpnia 1919 roku Godula została zajęta przez 100-osobowy oddział powstańczy Wilhelma Hartmanna. Rozbrojono posterunek policji i doposażono oddział w zdobyczną broń. 18 sierpnia 1919 roku powstańcy cały dzień odpierali niemieckie ataki. 19 sierpnia 1919 roku oddział powstańczy zmuszony był wycofać się ze swych pozycji wobec niemieckiego kontrataku z rejonu Chebzia, Orzegowa oraz Lipin. Pojmany do niewoli przez Niemców Powstaniec Śląski Wincenty Lip na podstawie wyroku sądu polowego został rozstrzelany.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: