Świętochłowice-Chropaczów

Chropaczów był miejscem koncentracji członków POWGŚl z tego terenu. Zbiórkę wyznaczono na 18 sierpnia 1919 roku. Oddział nie był zbyt liczny, na miejsce zbiórki dotarło tylko 35 powstańców. Dowódca oddziału Wiktor Wiechaczek podjął decyzję aby zaatakowac dom noclegowy kopalni ,,Schlesien”, w którym kwaterował oddział Reichswehry pod dowództwem majora Costera. Atak nie powiódł się, powstańcy zostali zmuszeni do wycofania się w kierunku Lipin.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: