Siemianowice Śląskie

Zadanie opanowania Siemanowic Ślaskich powierzono 120-osobowej kompanii powstańców pod dowództwem Franciszka Deji. 18 sierpnia 1919 roku oddział zaatakował Siemanowice Śląskie obsadzone przez jednostki 63. Pułku Piechoty Reichswehry. Wobec przeważającej siły ogniowej Niemców, powstańcy zostali zmuszeni do zaniechania walk o Siemanowice Śląskie i rozproszenia się.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: