Mikołów

17 sierpnia 1919 roku na Mikołów uderzył 180-osobowy oddział pod dowództwerm Ryszarda Bąka. Odziały powstańcze podzielono na trzy jednostki uderzeniowe, których zadaniem było opanować Mikołów przy jak najmnierjszych stratach własnych. Jednakże w mieście stacjonował silny oddział Grenzschutzu, uzbrojony w ciężką broń maszynową. Po dwugodzinnej wymianie ogniowej powstańcom nie udało się wyprzeć z miasta Niemców, którzy zmusili oddziały powstańcze od odwrotu.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: