Katowice-Giszowiec

Charakterystyczna zabudowa Giszowca sprzyjała rozwojowi zakonspirowanej POWGŚl. Przed wybuchem I Powstania Śląskiego, oddział z Giszowca liczył ok. 60 członków. Po wybuchu powstania udało się w szybkim tempie zdobyć całą osadę. Powstańcy Śląscy utrzymali Giszowiec w swych rękach przez kilka dni.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: