Katowice-Bogucice

Na terenie Bogucic walki powstańcze rozpoczęły się wnocy z 17 na 18 sierpnia 1919 roku. Powstańcy po dowództwem Tomasza Kotlorza zmagali się ze stałym napływem nowych jednostek niemieckich, które metodycznie wypierały powstańców z zajmowanych pozycji. Wobec trudnej sytuacji jednostek powstańczych, Bogucice zostały opuszczone przez powstańców 20 sierpnia 1919 roku.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: