Katowice-Nikiszowiec

W 1919 roku utworzono komórkę Polskiej Organizacji Wojskowej, przygotowującej swoich członków do podjęcia walki zbrojnej. Komendantem został Feliks Marszalski, a jego zastępcą Teodor Chrószcz. 13 sierpnia 1919 roku górnicy kopalni Giesche przyłączyli się do strajku generalnego. W czasie tego strajku doszło do wybuchu I Powstania Śląskiego. Walki były ciężkie, ze względu na obsadzone przez Greznschutz zabudowania szybu kopalnianego ,,Nickisch”. Po kilku dniach cały Nikiszowiec znalazł się w rękach powstańczych.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: