Katowice-Roździeń

Osada Roździeń była zamieszkała przez Ślązaków, którzy w większości wspierali działania propolskie na Górnym Śląsku. Nie dziwi więc fakt, że 18 sierpnia 1919 roku oddziały powstańcze przy wsparciu mieszkańców osady zdobyły i umocniły swe pozycje na terenie Roździenia. Stan taki utzymywał się do końca I Powstania Śląskiego.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: