Ruda Śląska-Bielszowice

Walki powstańcze w Bielszowicach miały charakter krótkotrwały. 18 sierpnia 1919 roku kilkunastosobowy oddział powstańczy przeprowadził nieudaną akcję rozbrojenia posterunku Grenzschutzu w cegielni. Powstańcom udało się opanować całą miejscowość do godzin wieczornych. Wobec przewagi ogniowej wroga, powstańcy zaniechali dalszej walki i rozproszyli się.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: