Tychy-Żwaków

W Żwakowie stacjonował oddział Grezschutzu, który otrzymał rozkaz odbicia Tychów z rąk powstańczych 17 sierpnia 1919 roku. Był jednak słabszy od broniących swych pozycji Powstańców Śląskich, którzy szybko odparli nieudany atak niemiecki, zdobywając przy okazji spore ilości amunicji oraz broni.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: