Tychy-Czułów

W Czułowie koncentrowały się niemieckie oddziały Grenzschutzu rozbite przez powstańców w Tychach 17 sierpnia 1919 roku. Oficerowie przegrupowali oddziały, które przystąpiły do kontrataku na pozycje powstańcze. Po początkowych sukcecach Niemców, powstańcy zdołali utrzymać swe pozycje w Tychach i odeprzeć przeciwnika na pozycje wyjściowe.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: