Katowice-Dąbrówka Mała

18 sierpnia 1919 wieś została zdobyta przez grupę powstańców, którą dowodził Jan Żychoń. 20 sierpnia 1919 we wsi zjednoczyły się grupy bojowe Dąbrówki Małej i Bogucic. Niemcy wysłali zwiad majacy za zadanie rozpoznainie oddziałów powstańczych, został on jednak odkryty i ostrzelany. Niektóre źródła informują o zestrzeleniu przez powstańców niemieckiego samolotu zwiadowczego. Dzień później powstańcy, pod naporem Grenzschutzu, musieli się wycofać w kierunku Sosnowca i Mysłowic.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: