Gołkowice

Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym kontratakiem niemieckim, już w pierwszej fazie I Powstania Śląskiego oddziały powstańcze zdobyły Gołkowice. Wieś nie była broniona przez niemiecki Greznzschutz, jednak dzięki zajęciu zabudowań gospodarczych, Powstańcy Śląscy mieli możliwość stworzenia linii obrony przed Godowem – ważnym węzłem kolejowym. Gdy Grenzschutz ropzpoczał kontraktak, oddziały powstańcze zmuszone były wycofać się z zajętych pozycji.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: