Piotrowice koło Karviny (rep. Czeska)

Leżąca po stronie Czechosłowacji miejscowość stała się azylem dla osób zaangażowanych w przygotowanie powstania na Górnym Śląsku.W Piotrowickiej karczmie zgromadzili się członkowie POWGŚl, którzy chcieli uniknąć aresztowania przez władze niemieckie. Jednym z działaczy był Maksymilian Iksal- współtworzył pierwsze komórki POW Górnego Śląska, dowódcy 4 kompanii 2 pułku Strzelców Rybnickich.14 sierpnia 1919 roku stanął na czele 5-osobowego komitetu i wydał rozkaz komendantom organizacji wojskowej w powiecie pszczyńskim i rybnickim o rozpoczęciu walki w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 roku. Walki te przejdą do historii jako I Powstanie Śląskie.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: