Olza

Miejscowość Olza została zajęta 3 maja 1921 roku przez oddziały powstańcze z powiatu raciborskiego. Ze względu na usytuowanie niedaleko Góry św. Anny była strategiczną miejscowścią na froncie walk. 4 oraz…

Czytaj dalej Olza

Góra Świętej Anny

W początkowej fazie III Powstania Śląskiego siły niemieckie znalazły się w defensywie. Powstańcom udało się ,,cernować” (blokować) oddziały Selbschutzu oraz policji w większych miastach Górnego Śląska, uniemożliwiając jakiekolwiek akcje bojowe.…

Czytaj dalej Góra Świętej Anny

Przystań Kozielska

Przystań Kozielska była bardzo dużym portem przeładunkowym na Odrze. Teren posiadał rozbudowaną infrastrukturę portową w postaci magazynów, dużej stacji kolejowej i urządzeń przeładunkowych. 9 maja 1921 roku Powstańcy Śląscy po…

Czytaj dalej Przystań Kozielska

Lichynia

23 maja 1921 roku Lichynię zdobył 1 pułk katowicki pod dowództwem Walentego Fojkisa. 2 czerwca 1921 Niemcy zaatakowali miejscowść z zaskoczenia i ją zdobyli. Zamordowano przy tym kilku powstańczych jeńców.…

Czytaj dalej Lichynia

Jemelnica

Zajęcie Jemielnicy powierzono oddziałom powtańczym z Podgrupy ,,Harden", które zdobyły ją 3 maja 1921 roku. Od 31 maja 1921 roku w miejscowści znajdował się sztab Podrupy ,,Bogdan". Aż do zakończenia…

Czytaj dalej Jemelnica

Krośnica

7 maja 1921 roku Krośnica została zajęta przez kompanię 4 baonu strzeleckiego pod dowództwem Karola Brandysa z Podgrupy ,,Bogdan". Powstańcy wzięli do niewoli stacjonujący we wsi oddział SSOS. Od 9…

Czytaj dalej Krośnica

Sławęcice

Przez Sławęcice przebiegała ważna linia kolejowa, patrolowana od 3 maja 1921 roku przez jeden z powstańczych pociągów pancernych. 4 maja 1921 roku powstańczy baon szturmowy z Tarnowskich Gór oraz część…

Czytaj dalej Sławęcice

Rudziniec

W Rudzińcu znajdował się ważny węzeł kolejowy trasy Kędzierzyn-Gliwice. Zdobyty w pierwszych dniach powstania stał się miejscem postoju powstańczych pociągów pancernych operujących na linii kolejowej. Od 2 do 5 maja…

Czytaj dalej Rudziniec

Szypowice

7 maja 1921 roku Szypowice zostały zajęte przez kompanię powstańczą z pułku zabrskiego Pawła Cymsa. Dzięki przeprawie przez Odrę udało się wyprzeć gwałtownym atakiem bojówki niemieckie z miejscowości. Przez następne…

Czytaj dalej Szypowice

Brzeziec

Miejscowość została zajęta przez oddziały powstańcze w pierwszych dniach walk. 7 maja 1921 roku Powstańcy Śląscy musieli wycofać się z tego terenu wobec przewagi ogniowej niemieckich jednostek SSOS. Ponownie Brzeziec…

Czytaj dalej Brzeziec