Szopienice

18 sierpnia 1920 roku oddział powstańców zaatakował posterunek policji Sipo. Powstańcy wdarli się do wnętrza budynku, rozbroili niemieckich funkcjonariuszy po czym ich uwięzili. Nad całością operacji czuwał dowódca oddziału powstańczego Jan Stanek.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: