Bytom

Bytom jako miejsce urzędowania Polskiego Komisariatu Plebiscytowego nie był objęty działaniami powstańczymi II Powstania Śląskiego. 25 sierpnia 1920 roku pod auspicjami Międzyszojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej podpisano tu polsko-niemiecką umowę kończącą II Powstanie Śląskie.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: