Lędziny-Hołdunów

Nocą z 19 na 20 sierpnia 1920 roku oddziały powstańcze zaatakowały miejscowośc zamieszkałą przez niemieckich kolonistów. Był to odwet za spalenie Polskiego Komitetu Plebiscytowego w Katowicach przez niemieckich bojówkarzy. Wieś otoczono, powstańcy zażądali od bojówkarzy oddania broni i amunicji, apel pozostał bez odezwu. Powstańcy przypuścili szturm na Hołdunów, walcząc dodatkowo z przybyłym oddziałem policji Sipo. W wyniku walki zapaliło się 15 budynków, z czego 7 gospodarstw spłonęło doszczętnie. 20 sierpnia 1920 wieku spaloną wieś odwiedził generał Henri Le Ronde i zarządził wsarcie dla pogorzelców.

Zobacz inne miejscowości tego powstania: